Điểm thi môn Sở hữu trí tuệ và công nghệ sinh học – SLĐV K27 (ngày thi: 05/12/2018)