Điểm thi môn Quy hoạch phi tuyến – Toán ứng dụng K28 (ngày thi: 27/3/2019)