Điểm thi môn Vật lý tính toán – VLKT K28 (ngày thi: 29/6/2019)