Điểm thi môn Nuôi cấy tế bào thực vật – SLTV K28 (ngày thi: 12/7/2019)