TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Về việc nhập học cao học Khóa 2019 Đợt 1

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo các học viên cao học  làm thủ tục nhập học cao học theo lịch sau:

1/ Nộp hồ sơ nhập học: 14 giờ 00 ngày 29/7/2019 và cả ngày 30/7/2019

2/ Lệ phí nhập học: 50.000đ/hv

3/ Học phí:

3.1/ Học phí học phần chung:

+ Triết học: (xem thông báo chi tiết xem tại https://sdh.hcmus.edu.vn/.)

  • Học phí: 600.000đ/hv
  • Thời gian học: từ 29/7/2019 đến 27/9/2019
  • Lịch học: 18 giờ 00 – 21 giờ 00, Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần

+ Tiếng Anh: Theo thời điểm mở lớp.

3.2/ Học phí học phần chuyên môn: Thông báo vào tháng 12/2019.

4/ Lịch học toàn khóa và sinh hoạt đầu khóa: sẽ thông báo cụ thể vào tháng 12/2019

5/ Hồ sơ nhập học gồm:

– Phiếu đăng ký nhập học (mẫu)

– 2 ảnh (1 ảnh (3*4) dán vào phiếu đăng ký nhập học và 1 ảnh (2*3) làm thẻ học viên)

– Bảng điểm Đại học (có thị thực sao y bản chính còn hạn 12 tháng)