Điểm thi môn Kiểm soát sự tăng trưởng và phát triển ở thực vật – SLTV K28 (ngày thi: 28/3/2019)