Điểm thi môn Automat – KHMT K28 (ngày thi: 06/12/2018)