Phương pháp khối phổ plasma ghép cặp cảm ứng cao tần – HPT K27