Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật – Hóa sinh K27